Uppsala konstmuseum

Uppsala konstmuseum är ett museum med samlingar och en utställningsplats for modern och samtida konst på tre våningar. Här finns ett café. Museet är en mötesplats för samtal och upplevelser av konst. Här ges konserter, visningar med mera. Vi har fri entré.

Så här bokar ni

För bokning av visning på svenska eller annat språk kontakta konstmuseum@uppsala.se eller ring 018-727 24 82. Det går också att reservera konsertbiljetter mot uppvisande av Kulturkompis-kort.

  • Adress
  • Drottning Christinas väg 1E

Om Uppsala konstmuseum

Bland höstens utställningar märks utställningen Involution signerad Lundahl & Seitl - konstnärsduon som är omtalade för sina omslutande installationer där sinnen som hörsel, känsel, lukt och syn växelvis aktiveras, eller stängs av. På Uppsala konstmuseum visar de ett nybeställt verk där besökaren bland annat får möta en skuggvärld från den antika Pergamonfrisen, inspirerat av öppningsscenen av Peter Weiss roman Motståndets estetik.


Hösten bjuder även på utställningen Prints & Ceramics, där besökare får en inblick i hanteringen av konstföremål. Stora delar av konstmuseets egen samling av grafik (prints) och keramik (ceramics) flyttas från magasinen till utställningsrummen, där besökare bjuds in att se bakom kulisserna när museets personal arbetar med föremålen.


Tillblivelse av identitet

Uppsala kommuns ateljéstipendiat Victoria Verseau presenterar utställningen Engender my past. Genom objekt i material som neon, jesmonite och latex samt rörlig bild väver konstnären samman olika minnesfragment som varit viktiga för henne och tillblivelsen av hennes identitet.


Tematiskt återvänder konstnären till hotellet i Thailand, där hon 2015 genomgick könskonfirmerande kirurgi och minns vännen Meril från denna tid


I slutet av säsongen presenteras också konstnärer verksamma i Uppsala län i utställningen Stipendiater 2021, med de konstnärer som under 2021 erhållit stipendium inom området bildkonst från Uppsala kommun, Tierps kommun eller Region Uppsala.


Allt har fri entré.