Skissernas Museum

Skissernas Museum – Museum of Artistic Process and Public Art i Lund är ett unikt konstmuseum med fokus på den konstnärliga kreativa processen. Här finns världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell offentlig konst. Museet erbjuder en bred programverksamhet med program varje torsdag, varannan tisdag och Skissernas Night ett större arrangemang 3ggr/år. På museet finns även museibutik, restaurang och skapande verkstad.

Så här bokar ni

Kulturkompisgrupper går in gratis mot uppvisande av kulturkompispass och har i övrigt tillgång till samma evenemang som ett medlemskort ger tillträde till. Mer information på www.skissernasmuseum.se