Regionteater Väst

Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik.

Så här bokar ni

Maila john.niklasson@regionteatervast.se eller ring 020-50 40 75 och fråga efter John Niklasson.

  • Adress
  • Besök: Söderbrogatan 2, 50338 Borås

Om Regionteater Väst

Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik. Vi gör dans- och teaterföreställningar som riktar sig särskilt till människor mellan 6-16 år. Vårt uppdrag kommer från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun. Vi har två produktionshus, ett i Uddevalla där vi repeterar och producerar teaterföreställningar, och ett i Borås för dansproduktion. Framförallt turnerar vi i skolorna i regionen så att alla unga, oavsett bakgrund eller bostadsort, ska kunna ta del av en levande scenkonst. För publiken som bor nära våra teatrar finns ytterligare möjligheter att ta del av offentliga föreställningar. Teaterhusen fungerar även som gästspelsscener för andra kompanier och teatergrupper, liksom gymnasieskolor och kulturskolor från regionen.