Ostindiefararen Götheborg

Ta del av allt från fängslande berättelser och tjärdoftande skeppsbyggnadskonst under en guidad visning på Ostindiefararen Götheborg. Välkommen ombord!

Så här bokar ni

Gruppledaren kan boka in gruppen till allmänna visningar genom att ringa eventansvarig Cecilia Bothorp på +46 736 46 53 95 eller +46 31 779 34 50.

Se tider för allmänna visningar på Ostindiefareren Götheborgs hemsida, och uppge vilken dag och tid ni önskar komma.

  • Adress
  • Pir Fyra, 2 417 64 Göteborg

Om Ostindiefararen Götheborg

Ostindiefararen Götheborg är ett historiskt besöksmål i Göteborg och ett skepp lastat med upplevelser. Ett livs levande skepp med en levande historia att berätta, ärrad av hårda stormar och märkt av tusen och åter tusen sjömil på de stora haven. Här får besökaren ta del av allt från fängslande berättelser till tjärdoftande skeppsbyggnadskonst i en tidstypisk 1700-talsmiljö under en guidad visning ombord. Under sommaren, mellan 1 juni och 31 augusti har vi öppet varje dag för guidade visningar! Skeppet kan endast besökas med guide. Varmt välkommen ombord!