Offentlig konst, Uppsala kommun

Kommunen ansvarar för offentlig konst i staden och nya konstnärliga gestaltningar i samband med olika byggprojekt. Vi ansvarar för konst på kommunala institutioner, så som skolor, förskolor och äldreboenden. Som kulturkompisaktör erbjuder vi guidade konstvandringar i Uppsala.

Så här bokar ni

Offentlig konst kan erbjuda kostnadsfria guidade konstvisningar av offentlig konst runt om i Uppsala. Vi kan visa konsten utifrån olika teman eller platser. Läs mer om oss här: https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/konst-kultur-och-sevardheter/offentlig-konst/offentlig-konst-i-uppsala/

Maila till katarina.de-verdier@uppsala.se med era önskemål så ställer vi upp i mån av tid. Ha gärna flera förslag på dag/tid så är det lättare!

Vi har också kostnadsfria visningar för allmänheten, höstens program är inte utlagt än men kommer snart att finnas här: https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/konst-kultur-och-sevardheter/offentlig-konst/ta-del-av-konsten/


  • Adress
  • Kulturförvaltningen, Uppsala kommun