Offentlig konst, Uppsala kommun

Kommunen ansvarar för offentlig konst i staden och nya konstnärliga gestaltningar i samband med olika byggprojekt. Vi ansvarar för konst på kommunala institutioner, så som skolor, förskolor och äldreboenden. Som kulturkompisaktör erbjuder vi guidade konstvandringar i Uppsala.
  • Adress
  • Kulturförvaltningen, Uppsala kommun