Offentlig konst i Sundsvalls utomhusmiljöer

Ta en promenad tillsammans och kolla på offentlig konst i Sundsvall. Karta över var konsten är hittar du på Sundsvalls hemsida.

Så här bokar ni

Gratis, alltid tillgängligt.

  • Adress
  • Karta finns på hemsidan

Om Offentlig konst i Sundsvalls utomhusmiljöer

Upptäck den offentliga konsten i Sundsvalls utomhusmiljöer.

Konsten är främst skapad i samband med nybyggnationer eller anläggande av parker och torg där en del av byggkostnaden avsatts för konst, men det finns också konstverk som tillkommit tack vare privata initiativ, till exempel donation av pengar eller konstverk. Verken ägs antingen av Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland, staten eller privata fastighetsägare och företag.