Musik i Syd

Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till ett levande och varierat musikliv som berör och berikar.

Så här bokar ni

Biljetter bokas via Amanda Lindlöf: amanda.lindlof@bilda.nu

  • Adress
  • Västergatan 13 35231 Växjö

Om Musik i Syd

Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet. Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud. Varje år presenterar Musik i Syd, ofta i samarbete med olika lokala arrangörer, drygt 3 000 konserter för mer än 300 000 personer.

Konserter våren -19:

3/2 kl 16.00 Symfoniorkester från Malmö Musikhögskola. Ca 85 ungdomar från universitetet som spelar alltifrån full orkester, till flygel, harpa och celesta.

17/3 kl 18.00 Jorden runt med Lunds studentsångare. Perfekt tillfälle att ta del av svenskt kulturarv. Manskörsång med Lunds studentsångare som sjunger sånger från jordens alla hörn.

2/5 kl 19.00 Trion Solala från Göteborg. Sjunger a´capella och är kända för att sjunga i köksmiljö, och spela på köksredskap som till exempel spagetti.