Media Artes

Media Artes har verkat sedan 1981. Målsättningen är att främja konstnärlig verksamhet, primärt nutida konstmusik, men också andra konstnärliga uttryck.

Så här bokar ni

Alla evenemang är gratis. Se hemsida för program.

  • Adress
  • Västra Esplanaden 10, 351 12 Växjö

Om Media Artes

Välkommen till Körmusik i Växjö Domkyrka. Media Artes i samarbete med Domkyrkomusiken i Växjö. Aktuellt arrangemang:

Konserten Motstånd och medkänsla speglar Rilkes text.

Växjö Domkyrka

Söndag den 28 April 2019

Kl. 17:00

Fri entré

Om konserten: Vår tid lider inte bara av fysisk hemlöshet utan också av språklig hemlöshet. Orden har för oss så olika innebörd liksom musikens alla uttrycksformer. Mångfalden kan skapa hemlöshet. RilkeEnemblen har sedan sin start 1980 fört en lågintensiv kamp med hjälp av poesins kraft och den nya musiken.Denna konsert kommer att spegla en del av detta med poesi från gamla greker till Harry Martinsson. Karin Boye och Ole Sarvig bl.a.Musik av både Bäck och Biermann, Börtz och Blomdahl.