Media Artes

Media Artes målsättningen är att främja konstnärlig verksamhet, primärt nutida konstmusik, men också andra konstnärliga uttryck. Media Artes har verkat sedan 1981.

Så här bokar ni

Just nu inte helt bestämt vilka konserter som kommer att äga rum, beroende på Växjö Kommuns flytt av Växjö konsthall. Information kommer.

Evenemangen är gratis. Se hemsida för program.

  • Adress
  • Västra Esplanaden 10, 351 12 Växjö

Om Media Artes

Föreningens ambition är att vara mer än bara konsertarrangör. Media Artes "totalkoncept" innefattar också informativ verksamhet och en rad andra åtgärder - en handlingsplan - utifrån vilka den nutida konstmusiken, i ett långsiktigare perspektiv, kan verka med full potential.

Föreningen verkar med ekonomiskt stöd från Växjö kommun och Statens kulturråd.

Aktuell föreställning:

Då såg jag Molnen

Tid : 2 februari 2020, kl 14.00

Plats: Mästeriet Infanterigatan 10, Växjö

Fri entré. Anmälning krävs.