Media Artes

Media Artes har verkat sedan 1981. Målsättningen är att främja konstnärlig verksamhet, primärt nutida konstmusik, men också andra konstnärliga uttryck
  • Adress
  • Västra Esplanaden 10, 351 12 Växjö

Så här bokar ni:

Alla evenemang är gratis. Se hemsida för program.