Littfest

Littfest är Sveriges största litteraturfestival med 19000 seminariebesök, 70 programpunkter och 150 inbjudna gäster och har arrangerats i Umeå sedan 2007.

Så här bokar ni

Boka via https://www.littfest.se/what-we-do/

  • Adress
  • Östra rådhusgatan 2 Umeå 903 26 Sverige

Om Littfest

Littfest är Sveriges största litteraturfestival med 19 000 seminariebesök och över 150 inbjudna medverkande under tre intensiva festivaldagar. I programmet återfinns allt från internationella storheter till lokala guldkorn. Littfest är en koordinerad litteraturfestival med unika samtal och möten. Det du möts av under Littfest är noga genomarbetade seminarier som följer festivalens tematik, konstnärliga ambition eller den aktuella samhällsdebatten. Festivalen startade 2007 som en liten gräsrotsfestival och motrörelse mot bokbranschens kommersialisering. Festivalen drevs från början av ett antal engagerade privatpersoner, för att senare ta formen av en ideell förening. Littfest äger alltid rum helgen vecka 11, torsdag - lördag. Huvuddelen av festivalen äger rum på Umeå Folkets Hus, med fyra parallella scener. Den största salongen är Idunteatern som rymmer drygt 1000 personer, och den är ofta fullsatt. Föreningen har i dag tre anställda koordinatorer på vardera 40% som arbetar med festivalens program och genomförande. Dessa är Patrik Tornéus, som också grundade festivalen, samt Erik Jonsson och Elenor Nordström.