Länsstyrelsen i Södermanland: Forntidsvandringar för integration

Under gräs och ris ligger anspråkslösa fornlämningar dolda mitt i vardagliga bostadsområden. Det kan vara tusenåriga gravar som ligger på en kulle intill där vi idag bor och vistas. Men det finns också andra gömda och glömda fornlämningar: en boplats, en forntida strand eller en torpargrund. Forntidsvandringar leder till möten och ökar kunskapen om kulturmiljöer nära stan!

Länsstyrelsen i Södermanland anordnar forntidsvandringar på en rad olika orter under sommarhalvåret. Alla arrangemang är kostnadsfria. Ingen föranmälan behövs - det är bara att dyka upp. Se mer information om tid och plats på Länsstyrelsens hemsida nedan.