Katalin

Så här bokar ni

Katalin erbjuder ett begränsat antal biljetter till bara ett urval av sina arrangemang. Dessa kommer publiceras här och på Kulturkompis Uppsalas facebook-sida löpande. Anmälan sker via mail till uppsala@kulturkompis.nu innehållande namnen på alla de som vill delta.