Kalmar Konstmuseum

Kalmar konstmuseum är ett samtida regionalt konstmuseum, inriktad på att väcka och vrida på frågor som rör människors framtid och regionens utmaningar. Museets internationella profil har väckt mycket uppmärksamhet och vi räknas som en intressant svensk konstinstitution.


Museets målsättning är att vara en mötesplats för reflektion, diskussion och nya intryck, att fungera som en röst i den offentliga debatten och att utgöra en kulturell motor i Kalmarregionen. Genom att bjuda in nationella och internationella konstnärer som reflekterar över samtida frågor öppnar vi upp för samtal och nya infallsvinklar.

Så här bokar ni

Vad vill ni erbjuda Kulturkompisgrupper?

Fritt inträde till vårt museum för att se våra olika utställningar. Guidad tur erbjuds. Tider för guidning som ingår i entrén: kl. 18.00 varje eventfri onsdag eller kl. 12.00 varje eventfri helg. Om guidad tur önskas vid en annan tidpunkt går det bra att boka önskad visning genom att ringa vår växel: 0480-426282 / reception: 0480-426283.Hur vill ni hantera bokningar? Behöver endast bokas om man önskar guidad tur utanför våra fasta guidningstider.Beskriv på ett ungefär hur biljettbokning för Kulturkompisgrupper kan gå till hos er: Se ovan. Vid ett besök meddelar ni en receptionsvärd om att ni är här med / som: Kulturkompis
  • Adress
  • Kalmar Konstmuseum Stadsparken 392 33 Kalmar