Göteborgs improvisationsteater

Gbgimpro är en av landets mest etablerade och uppskattade grupper och har ett tiotal frilansande skådespelare och teaterpedagoger knutna till sig. Med improvisation och publik till hjälp, alltid mitt i stundens hetta, skapar vi historier på scenen.
  • Adress
  • örngatan 6