Dalateatern

Föreställningen Pelikanen på Dalateatern och på turné i Dalarna: 28 september - 28 november

Den handlar om hemligheter, svek, girighet och hat glöder under hemmets välbärgade fasad.

Ett tätt kammarspel med övernaturlig inramning, en psykologisk thriller om bristande tillit och kärlek inom en familj. Hemligheter, svek, girighet och hat glöder under hemmets välbärgade fasad. Familjemedlemmarna driver dolda motiv till sin spets och driver dessutom varandra till vansinne längs vägen.

”Tror du inte vi alla gå i sömnen då? – Jag läser juridik som du vet, rättsförhandlingar. Nåväl, jag läser om stora brottslingar som inte kan förklara hur det gick till… och tyckte de handlade rätt, ända tills de upptäcktes och vaknade! Är det inte en dröm, nog är det en sömn!”

  • Adress
  • Teatergatan 1 Falun

Om Dalateatern

1974 antog regeringen ett brett upplagt kulturpolitiskt program som fortfarande utgör grunden för kulturpolitiken idag. I det kulturpolitiska programmet fanns idén om regionteatrar. Syftet med att skapa regionteatrar i Sverige var att öka tillgängligheten till teater såväl geografiskt som socialt, samtidigt som förutsättningar gavs för fortsatt hög kvalitet i det konstnärliga utövandet.

Hösten 1970 startade Kopparbergs-ensemblen i Falun med bidrag från Riksteatern och Kopparbergs Läns Landsting. Riksteatern drog sig ur och efter ett år lades verksamheten ner.

Men intresset för en teater i Dalarna fanns kvar och förhandlingar mellan Kopparbergsensemblen, Gorillateatern – en fri grupp från Malmö- och Landstinget inleddes. 1973 startade Dalateatern som fri grupp och i juli 1975 blev Dalateatern länsteater.

Teatern turnerar i Dalarna men även i närliggande län genom utbyte, det senare för att ge en större variation för publiken. Teatern har idag cirka 35 årsanställda och gör tre till fem produktioner om året. Repertoaren omfattar allt från nyskriven dramatik till klassiker och riktar sig till alla åldrar, från förskolebarn till vuxna.

Dalateatern omsätter ca 30 Mkr, 2016. Medel till verksamheten får Dalateatern från Region Dalarna (58%), Statens Kulturråd (25%), Falu kommun (7%) och egen finansiering (10%).

Dalateatern har sitt säte i Falun.