Byteatern Kalmar Länsteater

Byteatern är Kalmar länsteater och producerar scenkonst som berör och engagerar barn, unga och vuxna
  • Adress
  • Barlastgatan 8 Tillfällig adress: Flottiljvägen 24

Om Byteatern Kalmar Länsteater

Beröra och engagera, det är det vi vill göra med vår scenkonst. I centrum står alltid berättelsen, publiken och samtiden. Byteatern är hela länets teater genom att upprätta mötesplatser i både stad och på landsbygd. Vi vill agera som ett scenkonstnärligt nav i Kalmar län. Vi samarbetar med amatörer, kommuner, institutioner, föreningar och andra aktörer. Våra trösklar in till scenkonstens värld ska alltid vara låga och i synnerhet vill vi inspirera barn och unga till att upptäcka teaterns magi. Byteatern levererar unik scenkonst som vidgar blicken och sätter tankar i rörelse.