Bror Hjorts Hus

Bror Hjorths Hus är ett museum inrymt i konstnären Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel.

Så här bokar ni

Bror Hjorts Hus har alltid fri entré.

  • Adress
  • Norbyvägen 26

Om Bror Hjorts Hus

I snart 75 år har den som vandrar längst Norbyvägen kunnat titta in genom ateljéfönstren till Bror Hjorths ateljé och i snart 40 av dessa år besöka museet Bror Hjorths Hus. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga.

Bror Hjorths Hus vill ge en bred publik tillgång till en kvalitativ konst- och kulturupplevelser. Vi är måna om att främja människors bildningssträvanden och eget skapande och betonar alla människors lika värde.

Ambitionen är att vara Uppsalas bästa museum. Museet ska vara en tillgänglig och trygg plats där besökaren och konsten är i ständig fokus. Med ett personligt tilltal vill vi göra varje besökare, oavsett ålder, upplevd könstillhörighet, bakgrund och förutsättningar, till en aktiv och inkluderad deltagare som känner sig sedd och bekräftad.