Bio Roxy

Bio Roxy är en kommunal biografverksamhet. Vårt uppdrag är att erbjuda filmvisningar för skolor, men också för allmänheten. Samarbeta med föreningar, organisationer och företag. Visa att film är en bra ingång för diskussioner kring en rad teman som berör oss alla.

  • Adress
  • Olaigatan 19.